Dự án

Villa

Biệt Thự Mr. Toàn

Quân Tân Bình, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Mr. Toàn – Quân Tân Bình, TP. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Toàn
Diện tích: 165 m²
Phong cách: Hiện đại.

Biệt thự

Biệt Thự Mr. Toàn

Quân Tân Bình, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Mr. Toàn – Quân Tân Bình, TP. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Toàn
Diện tích: 165 m²
Phong cách: Hiện đại.