Dự án

Restaurant

Andros Demo Kitchen

Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Andros Demo Kitchen - Quận 2, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Andros Asia
Diện tích: 102 m²
Phong cách: Industrial (công nghiệp).

Nhà hàng

Andros Demo Kitchen

Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Andros Demo Kitchen - Quận 2, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Andros Asia
Diện tích: 102 m²
Phong cách: Industrial (công nghiệp).