Dự án

Restaurant

Ecolotus Coffee

Quận 7, Tp. HCM

Dự án: Ecolotus Coffee - Quận 7, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ecolotus
Diện tích: 350 m²
Phong cách: Phong cách đồng quê kết hợp Hiện đại.

Nhà hàng

Ecolotus Coffee

Quận 7, Tp. HCM

Dự án: Ecolotus Coffee - Quận 7, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ecolotus
Diện tích: 350 m²
Phong cách: Phong cách đồng quê kết hợp Hiện đại.