Dự án

Office

Tòa nhà Hưng Thái

Tp. Vũng Tàu

Dự án: Tòa nhà Hưng Thái - Tp. Vũng Tàu
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI - DẦU KHÍ HƯNG THÁI
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Tòa nhà Hưng Thái

Tp. Vũng Tàu

Dự án: Tòa nhà Hưng Thái - Tp. Vũng Tàu
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI - DẦU KHÍ HƯNG THÁI
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Hiện đại.