Dự án

Office

Trường Mầm non Happy House

Quận Tân Phú, Tp. HCM

Dự án: Trường Mầm non Happy House - Quận Tân Phú, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Trường Mầm non Happy House
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Trường Mầm non Happy House

Quận Tân Phú, Tp. HCM

Dự án: Trường Mầm non Happy House - Quận Tân Phú, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Trường Mầm non Happy House
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Hiện đại.