Dự án

House

Nhà Mr. Thái

Quận Tân Bình, Tp. HCM

Dự án: Nhà Mr. Thái - Quận Tân Bình, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Thái
Diện tích: 150 m²
Phong cách: Hiện đại.

Nhà phố

Nhà Mr. Thái

Quận Tân Bình, Tp. HCM

Dự án: Nhà Mr. Thái - Quận Tân Bình, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Thái
Diện tích: 150 m²
Phong cách: Hiện đại.