Dự án

House

Nhà Ms. Thảo

Quận 8, Tp. HCM

Dự án: Nhà Ms. Thảo - Quận 8, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Thảo
Diện tích: 120 m²
Phong cách: Hiện đại.

Nhà phố

Nhà Ms. Thảo

Quận 8, Tp. HCM

Dự án: Nhà Ms. Thảo - Quận 8, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Thảo
Diện tích: 120 m²
Phong cách: Hiện đại.