Dự án

House

Nhà Ms. Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Nhà Ms. Hạnh - Homestay Design - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Ms. Hạnh
Diện tích: 150 m²
Phong cách: HIện đại, Homestay.

Nhà phố

Nhà Ms. Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Nhà Ms. Hạnh - Homestay Design - Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Ms. Hạnh
Diện tích: 150 m²
Phong cách: HIện đại, Homestay.