Dự án

Apartment

Căn hộ Mr. Nicolas

The Manor, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ Mr. Nicolas – The Manor, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Nicolas
Diện tích: 113 m²
Phong cách: Hiện đại.

Căn hộ

Căn hộ Mr. Nicolas

The Manor, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ Mr. Nicolas – The Manor, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Nicolas
Diện tích: 113 m²
Phong cách: Hiện đại.