Dự án

Apartment

Căn hộ 85m²

Novaland Richstars, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 85 m² - Novaland Richstars, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Mẫn
Diện tích: 85 m²
Phong cách: Hiện đại.

Căn hộ

Căn hộ 85m²

Novaland Richstars, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 85 m² - Novaland Richstars, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Mẫn
Diện tích: 85 m²
Phong cách: Hiện đại.