Dự án

Apartment

Căn hộ 100m²

Quận 6, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 100 m² - đường Võ Văn Kiệt, Quận 6, Tp. HCM
Chủ đầu tư: K
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Hiện đại.

Căn hộ

Căn hộ 100m²

Quận 6, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 100 m² - đường Võ Văn Kiệt, Quận 6, Tp. HCM
Chủ đầu tư: K
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Hiện đại.