Dự án

Building

IDC Cái Mép - Vina Logistics

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Project: IDC Cái Mép - Vina Logistics Co. - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ower: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LOGISTICS
Size: 882 m²
Style: Modern.

Tòa nhà

IDC Cái Mép - Vina Logistics

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Project: IDC Cái Mép - Vina Logistics Co. - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ower: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LOGISTICS
Size: 882 m²
Style: Modern.