Dự án

House

Nhà Mr. Ngọc

Quận Tân Phú, Tp. HCM

Dự án: Nhà Mr. Ngọc -đường Trịnh Đình Thảo - Quận Tân Phú
Chủ đầu tư: Mr. Ngọc
Diện tích: 120 m²
Phong cách: Hiện đại.

Nhà phố

Nhà Mr. Ngọc

Quận Tân Phú, Tp. HCM

Dự án: Nhà Mr. Ngọc -đường Trịnh Đình Thảo - Quận Tân Phú
Chủ đầu tư: Mr. Ngọc
Diện tích: 120 m²
Phong cách: Hiện đại.