Dự án

Building

Trường Mầm Non Happy House

Quận 12, Tp. HCM

Dự án: Trường Mầm Non Happy House – Quận 12, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Lê Mạnh Tiến
Diện tích: 248 m²
Phong cách: Hiện đại.

Tòa nhà

Trường Mầm Non Happy House

Quận 12, Tp. HCM

Dự án: Trường Mầm Non Happy House – Quận 12, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Lê Mạnh Tiến
Diện tích: 248 m²
Phong cách: Hiện đại.