Dự án

Restaurant

Nhà hàng Bia Factory

SORA gardens – Tỉnh Bình Dương

Dự án: Nhà hàng Bia Factory – SORA gardens – Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Bia Factory
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Vintage.

Nhà hàng

Nhà hàng Bia Factory

SORA gardens – Tỉnh Bình Dương

Dự án: Nhà hàng Bia Factory – SORA gardens – Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Bia Factory
Diện tích: 300 m²
Phong cách: Vintage.