Dự án

Office

Văn Phòng Youth Law

Quận 02, Tp.HCM

Dự án: Văn Phòng Youth Law - Quận 02, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Youth Law
Diện tích: 200 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Văn Phòng Youth Law

Quận 02, Tp.HCM

Dự án: Văn Phòng Youth Law - Quận 02, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Youth Law
Diện tích: 200 m²
Phong cách: Hiện đại.