Dự án

Office

Văn Phòng Uniexport

Master Building, Tp. HCM

Dự án: Uniexport Office - Master Building, HCM City
Chủ đầu tư: UNIEXPORT
Diện tích: 246 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Văn Phòng Uniexport

Master Building, Tp. HCM

Dự án: Uniexport Office - Master Building, HCM City
Chủ đầu tư: UNIEXPORT
Diện tích: 246 m²
Phong cách: Hiện đại.