Dự án

Office

Phòng Khám Quốc tế TIMEC

Tecco Town, Tp. HCM

Dự án: Phòng Khám Quốc tế TIMEC - Tecco Town, Tp. HCM
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC Y TẾ QUỐC TẾ TECCO
Diện tích: 1020 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Phòng Khám Quốc tế TIMEC

Tecco Town, Tp. HCM

Dự án: Phòng Khám Quốc tế TIMEC - Tecco Town, Tp. HCM
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC Y TẾ QUỐC TẾ TECCO
Diện tích: 1020 m²
Phong cách: Hiện đại.