Dự án

Office

Văn Phòng Lazada

Saigon Centre, Tp. HCM

Dự án: Văn Phòng Lazada – Saigon Centre, HCM City
Nhà thầu: NTDecor
Diện tích: 1600 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Văn Phòng Lazada

Saigon Centre, Tp. HCM

Dự án: Văn Phòng Lazada – Saigon Centre, HCM City
Nhà thầu: NTDecor
Diện tích: 1600 m²
Phong cách: Hiện đại.