Dự án

Office

IDC Cái Mép - Vina Logistics

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án: IDC Cái Mép - Vina Logistics Co. - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LOGISTICS
Diện tích: 882 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

IDC Cái Mép - Vina Logistics

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án: IDC Cái Mép - Vina Logistics Co. - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LOGISTICS
Diện tích: 882 m²
Phong cách: Hiện đại.