Dự án

Office

Cỏ Mềm - Quang Trung

Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Dự án: Cỏ Mềm Homelab - Quang Trung - Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Cỏ Mềm Homelab
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Thiết kế hỗn hợp.

Văn phòng

Cỏ Mềm - Quang Trung

Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Dự án: Cỏ Mềm Homelab - Quang Trung - Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Cỏ Mềm Homelab
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Thiết kế hỗn hợp.