Dự án

Apartment

Căn hộ 78 m²

Vinhomes Central Park, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 78 m² - Vinhomes Central Park, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Ánh
Diện tích: 78 m²
Phong cách: Hiện đại.

Căn hộ

Căn hộ 78 m²

Vinhomes Central Park, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ 78 m² - Vinhomes Central Park, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Ánh
Diện tích: 78 m²
Phong cách: Hiện đại.