Dự án

Villa

Biệt Thự Ms. Hiền

Phú Mỹ Hưng, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Ms. Hiền - Phú Mỹ Hưng, TP. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Hiền
Diện tích: 250 m²
Phong cách: Hiện đại.

Biệt thự

Biệt Thự Ms. Hiền

Phú Mỹ Hưng, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Ms. Hiền - Phú Mỹ Hưng, TP. HCM
Chủ đầu tư: Ms. Hiền
Diện tích: 250 m²
Phong cách: Hiện đại.