Dự án

Villa

Biệt Thự Mr. Thanh

Quân Tân Bình, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Mr. Thanh - Quân Tân Bình, TP. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Thanh
Diện tích: 250 m²
Phong cách: Hiện đại.

Biệt thự

Biệt Thự Mr. Thanh

Quân Tân Bình, TP. HCM

Dự án: Biệt Thự Mr. Thanh - Quân Tân Bình, TP. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Thanh
Diện tích: 250 m²
Phong cách: Hiện đại.