Dự án

Office

Văn Phòng Integer

Master Building - Quận 3 - Tp. HCM

Dự án: Văn Phòng Integer – Master Building – đường Trần Cao Vân - Quận 3
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM INTEGER
Diện tích: 212 m²
Phong cách: Hiện đại.

Văn phòng

Văn Phòng Integer

Master Building - Quận 3 - Tp. HCM

Dự án: Văn Phòng Integer – Master Building – đường Trần Cao Vân - Quận 3
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM INTEGER
Diện tích: 212 m²
Phong cách: Hiện đại.